Niezawodne i sprawnie działające usługi IT są aktualnie niezbędne w każdym obszarze działalności. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ich świadczenia, oprócz odpowiedniej infrastruktury, niezbędni są inżynierowie, specjaliści w wybranych obszarach, którzy będą zarządzać środowiskiem informatycznym. W bardzo wielu przypadkach zatrudnienie zespołu informatyków o różnych kompetencjach nie jest uzasadnione ekonomicznie, bądź strategia firm wskazuje aby skoncentrować się na biznesie. W takich przypadkach warto skorzystać z modelu opieki nad usługami IT i oddać zarządzanie w tym obszarze profesjonalistom.


1. Audyt środowiska IT u Klienta

W pierwszej kolejności potrzebujemy zapoznać się z aktualnym stanem infrastruktury oraz organizacji IT. W tym celu dokonujemy przeglądu środowiska we wszystkich warstwach, począwszy od sprzętu, przez sieć, wirtualizację, systemy operacyjne, bazy danych po aplikacje. Weryfikujemy również strukturę organizacyjną, dojrzałość procesów, zgodność licencyjną oraz ewentualne potrzeby biznesowe w zakresie dostępności i zabezpieczenia środowiska.

2. Przygotowanie oferty opieki IT

Na podstawie audytu przygotujemy rekomendacje opisujące wymagane w środowisku zmiany oraz ofertę dopasowaną do rzeczywistych potrzeb Twojej firmy. Zaproponujemy również elastyczny i korzystny model utrzymania – kompleksowy / selektywny – oraz rozliczania za realizowane usługi. Możliwe są różne warianty np. ryczałtowy bez limitu godzin, akordowy oparty na roboczo godzinach, bądź mieszany z limitem godzin. Na tym etapie, wspólnie z Tobą ustalimy odpowiednie parametry świadczenia usług np. czasy SLA reakcji i rozwiązania zgłoszeń.

3. Przygotowanie procesu

W celu zapewnienia optymalnego przebiegu procesu przejęcia zarządzania usługami uzgodnimy z Tobą kolejność realizacji rekomendacji wraz z harmonogramem wykonania prac. Zaplanujemy również przejęcie odpowiedzialności za poszczególne obszary oraz uruchomienie procesu obsługi zgłoszeń./ selektywny – oraz rozliczania za realizowane usługi. Możliwe są różne warianty np. ryczałtowy bez limitu godzin, akordowy oparty na roboczo godzinach, bądź mieszany z limitem godzin. Na tym etapie, wspólnie z Tobą ustalimy odpowiednie parametry świadczenia usług np. czasy SLA reakcji i rozwiązania zgłoszeń.

4. Przyjęcie odpowiedzialności za utrzymanie

Po zaakceptowaniu przez Ciebie planu rozpoczniemy wdrożenie uzgodnionych rekomendacji oraz świadczenie usług utrzymaniowych. W pierwszym okresie zweryfikowane zostaną wszystkie dostępy do elementów infrastruktury, podłączymy również środowisko do systemu monitoringu. Okres przejściowy trwa zazwyczaj od 1 do 2 miesięcy./ selektywny – oraz rozliczania za realizowane usługi. Możliwe są różne warianty np. ryczałtowy bez limitu godzin, akordowy oparty na roboczo godzinach, bądź mieszany z limitem godzin. Na tym etapie, wspólnie z Tobą ustalimy odpowiednie parametry świadczenia usług np. czasy SLA reakcji i rozwiązania zgłoszeń.

5. Stabilizacja środowiska, raportowanie

Po zakończeniu okresu przejściowego rozpoczynamy współpracę w trybie ciągłym. Zarówno HelpDesk jak i inżynierowie dostępni są do Twojej dyspozycji zgodnie z ustalonymi wcześniej warunkami , w najwyższym reżimie może to być 24/7. Standardem w jest raportowanie poziomu świadczonych usług oraz cykliczne spotkania podsumowujące współpracę. W cyklach miesięcznych otrzymasz zatem informacje o obsługiwanych przez nas zgłoszeniach oraz pojemności jak również bezpieczeństwie Twojego środowiska./ selektywny – oraz rozliczania za realizowane usługi. Możliwe są różne warianty np. ryczałtowy bez limitu godzin, akordowy oparty na roboczo godzinach, bądź mieszany z limitem godzin. Na tym etapie, wspólnie z Tobą ustalimy odpowiednie parametry świadczenia usług np. czasy SLA reakcji i rozwiązania zgłoszeń.

ILE TRWA TAKI PROCES?

Cały proces, w zależności od wielkości środowiska zajmuje około 2 miesięcy.

Planowanie budżetu

Wszelkie koszty oraz zakres prac określone są w umowie outsourcingu, natomiast rozliczenie następuje w oparciu o miesięczne raporty.

Pewność działania

Wszelkie działania prowadzone są w oparciu o umowę . Działanie infrastruktury IT monitorujemy 24/7, wraz z rozwojem infrastruktury nadzorujemy powstawanie pełnej dokumentacji.

Łatwe skalowanie biznesu

Rozwijaj swój biznes z nami! Nie trać czasu na poszukiwanie pracowników – część lub całość zadań możesz zlecić naszym specjalistom – dopasujemy nasz zespół do Ciebie.

Realizacja celów biznesowych

My koncentrujemy się na ciągłości bezpieczeństwa i rozwoju IT w Twoim przedsiębiorstwie dzięki czemu Ty możesz skupić się na realizowaniu własnych celów biznesowych.

W celu sprawnej obsługi firm oferujemy dostęp do systemu zgłoszeń. Dzięki niemu klienci mają możliwość monitorowania stanu postępu prac.

Panel klienta biznesowego